POLİTİKALARIMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

Erkoç Metal kendi sektöründe en güvenilir ve tercih edilir şirketleri arasında yer almayı ilke edinmiş, yönetim ve kalite politikasını bu doğrultuda düzenlemiştir.
Bu politikanın sürekliliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.

– Müşterilerimizin üretim ve hizmetlerinin aksamaması için ürünlerimizin sağlam, etkili ve güvenilir olarak sağlamak.
– Bu amaçla dünyadaki teknolojileri, standartları sürekli izleyerek müşterilerinin beklentilerini aşan ürünler sağlamak.
– Müşterilerimize en uygun fiyat ve en üstün kalite ve mevzuata uygun olarak zamanında güvenilir ürünleri sunmak.
– Çalışanların sağlığını, güvenliğini, bugününü ve yarınını güvence altına almak bağlılığını ve memnuniyetini artırmak amacıyla sürekli aktiviteler düzenleyerek eğitim ve bireysel gelişimini artırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi, sorumluluk paylaşımı ile yetkilendirilmiş takım ruhunu sürekli zinde tutmak.
– Tedarikçileri ile sıkı ve sürekli iş birliği kurarak gelişmelerini sağlamak, sonuçları izlemek, hizmet zinciri halkalarının tümünün sağlamlığından emin olmak.
– Başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanlar Erkoç Metal Kalite Politikası’nı uygulamaktan ve kalite sisteminin etkinliğini geliştirmekten sorumludur.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Erkoç Metal tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kayıpları en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.
Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıkları belirlemiştir.

– İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.
– Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.
– Yeni ürün, tesis ve proseslerin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından etkilerini projelendirme aşamasında değerlendirmek.
– Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.
– Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıplarımızı en aza indirecek yöntemleri geliştirmek.
– Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişme için çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Amacımız iç ve dış müşterilerimiziz ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz karşılayarak müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamaktır.

ÇALIŞANLARIN KATILIMI ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışının, şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri haline getirerek toplam kalite anlayışı doğrultusunda kalitemizi sürekli iyileştirmek ekibimizin öz sorumluluğudur.

TEKNOLOJİ

İç ve dış müşteri memnuniyeti ön planda tutarak gerekli teknolojik yatırımlar ile uygun çalışma ortamını sağlamaktır.

TEDARİKÇİ İLE BÜTÜNLEŞME

Tedarikçimiz ile bütünleşerek kaliteli ürün ve müştrei memnuniyetine yönelik karar üretme ve uygulama süreçlerimizin daha verimli olmasını sağlamaktır.

ÇEVREYİ KORUMA

Çevrenin kirletilmemesi için elimizden gelen azami çabayı sarf ederek uygun makine, malzeme ve tekniğin seçilmesi temel prensibimizdir.